Till startsidan
Till startsidan

Grundvatten

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar. Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år.

Vi måste hushålla med grundvattnet då det är viktigt för oss människor, växter, djur, för vissa industrier och som jordbruksbevattning.

Nationella mål och direktiv

Enligt miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet" så ska grundvattnet ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Arbetet med miljökvalitetsmålet är nära kopplat till EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär att EU:s medlemsländer tar fram mål och åtgärdsprogram som ska se till att statusen på ländernas vattenförekomster ska bevaras eller förbättras.

Det är Sveriges geologiska undersökning (SGU), som är myndigheten för frågor som rör grundvatten i Sverige. SGU ansvarar för arbetet med det nationella miljökvalitetsmålet. Du hittar mer information på deras hemsida som du hittar länk till under rubriken Gå direkt till, här på sidan.

Skydd av grundvatten

Kommunen arbetar för att skydda grundvattnet. Miljö- och byggnämnden sköter tillsynen på enskilda och kommunala avloppsanordningar, lantbruk och andra verksamheter som kan påverka grundvattnet. Det finns framtagna vattenskyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Visten och Mölnbacka. Du kan läsa mer om dem på sidan om Vattenskyddsområden.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av