Till startsidan
Till startsidan

Vattenmätarbyte

Under 2023 arbetar vi med att byta vattenmätare. Arbetet sker löpande och vi uppdaterar fortlöpande tidsplanen med nya områden. Brev med mer information skickas till fastighetsägare i aktuellt område cirka två till tre veckor innan vattenmätarbytet utförs.

Preliminär tidsplan hösten 2023:

 • Grossbol
 • Centrum Forshaga
 • Nyback/Enåsen
 • Skived/Lundagård
 • Dyvelsten

Innan bytet behöver du som fastighetsägare kontrollera följande:

 • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
 • Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa.
 • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
 • Det ska vara lätt för våra tekniker att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
 • Mätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
 • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.
Avlopp i diskbänk där vatten rinner ner

Det kan bero på att du de senast åren bytt din vattenmätare och inte behöver byta nu i år. Vattenmätare i villor ska enligt lag bytas var tionde år. Om du är osäker när det senaste bytet är gjort, kontakta oss.
För de fastighetsägare som ska byta vattenmätare skickas ett brev ut med information och tid om bytet cirka tre veckor innan det är dags.

Du får information av oss vad som behöver åtgärdas för att vi ska kunna byta vattenmätaren. Du måste då anlita en VVS-firma för att åtgärda bristena och boka en ny tid hos oss för mätarbyte inom två månader.

Kommunen äger själva vattenmätaren. Konsolen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren tillhör fastighetsägaren. Som fastighetsägare står du för de anordningar, inklusive kostnaden, som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop med den övriga utrustningen. Det är bland anant konsol till vattenmätaren, ventiler och ledningar inne på fastigheten. Kommunen som VA-huvudman står för kostnaden av vattenmätare och installation av mätaren.

Uppmaningen att se över mätarplatsen är till för din egen skull, men även för att vi ska kunna genomföra mätarbytet på ett säkert sätt.

Gamla kranar/ventiler som till synes ser bra ut, men inte har använts på länge, kan gå sönder när man behöver stänga kranen till exempel vid en vattenläcka i huset.

Enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) ska mätarplatsen vara godkänd av VA- huvudmannen (Forshaga kommun). Kraven på mätarplatsen grundar sig på att mätarbyte ska kunna genomföras utan risk för skador på fastigheten eller dess vatteninstallation, och följer den standard som branschorganisationen Svenskt Vatten tagit fram.

Avstängningsventiler

Om du behöver stänga av vattnet vid en akut vattenläcka behöver du ha fungerande avstängningsventiler, både före och efter vattenmätaren. Det är för din och din fastighets säkerhets skull. Fungerar inte ventilerna kan det innebära att vattnet inte går att stänga av inne i huset och du riskerar vattenskador i ditt hus. Går ventilerna sönder måste vi stänga av vattnet i gatan.

Det finns olika ventiler. Många som installerades för länge sedan, kanske när huset byggdes, är inte godkända idag. Var särskilt uppmärksam på om de är märkta med texten LK580, LK581 eller LK582O. Dessa ventiler av äldre modell har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända. Ventilen är inte farlig så länge man inte rör den och sprinten fortfarande är kvar. Kontakta en VVS-firma för åtgärd.

De flesta försäkringsbolag kräver att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.

Vattenmätarkonsol

Vattenmätaren ska sitta i en konsol (fäste) avsedd för vattenmätare. Vattenmätarkonsolen ska vara fast monterad och ha en skjutbar kopplingshylsa. Konsolen gör installationen mer stabil och minskar risken för läckage under bytet. Den gör även att rören inte påverkas under bytet.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-08-01