Till startsidan
Till startsidan

Etableringsguide

Vi levererar den service företagare behöver i sitt företagande.

  • Forshaga kommun - skapar goda möjligheter till etablering
  • Potential att växa
  • Detaljplanerad mark
  • Gott samarbete mellan kommun och näringsliv
  • Bra infrastruktur
  • Vattennära läge

Här kan du få en uppfattning om hur en etableringsprocess kan se ut för ditt företag i Forshaga kommun.

Etablera och expandera i Forshaga!

Om du vill starta företag eller utveckla befintlig verksamhet så är det till oss på Samhällsplaneringsenheten du ska vända dig i ett första steg.

Vår näringslivssamordnare går igenom ditt val av verksamhetsinriktning och kan svara på allmänna frågor om etablering i Forshaga kommun.

Du når vår näringslivssamordnare genom plan@forshaga.se eller via kontaktcenter på telefon 054 17 20 00.

När kommunen har fått en bild av dina behov så sammankallas kommunens näringslivsteam och ett möte bokas där du som intressent får en samlad information av det som behövs för att du ska kunna gå vidare med dina planer.

Lokaler

Om du söker lokal så kan näringslivssamordnaren hjälpa till med kontakter både när det gäller kommunala lokaler och lokaler hos privata fastighetsägare.

Lediga lokaler i Forshaga kommun

Mark

När du vill bygga egna lokaler eller större bostadsfastigheter för eget bruk, för uthyrning eller för att sälja vidare ska du kontakta mark - och exploateringshandläggare som går igenom verksamhetsinriktning, önskemål om område, tomtstorlek, byggnadens storlek, tidpunkt för byggstart o.s.v.

Du kan kontakta oss genom vår e-tjänst Intresseanmälan industritomt/etablering eller mark och exploateringshandläggare via kontaktcenter på telefon 054 17 20 00.

Utefter dina önskemål så tas det fram ett förslag på lämpligt kommunalt markområde som passar tänkt verksamhet.

Lediga industri- och verksamhetstomter

Om kommunen inte har någon lämplig mark så får du hjälp med att kontakta privata markägare.

Kommunal markanvisning

Om kommunen har mark för verksamheten så finns möjlighet att lämna en intresseanmälan enligt ovan. Kommunen gör en bedömning utifrån lämpligt markområde och i enlighet med Riktlinjer för markanvisning.

Riktlinjer för markanvisning Pdf, 361.2 kB.

Gemensamt för markköp och hyra av lokaler

Fastigheten/marken som ska köpas eller där hyreslokalen är belägen ska vara detaljplanelagd för det ändamål som tänkt verksamhet har.

Vid industri/lager ska marken vara planlagd för industri/verksamheter.

För försäljning av sällanköpsvaror erfordras att fastigheten i gällande detaljplan är godkänd för handel.

För försäljning av dagligvaror krävs att fastigheten i gällande detaljplan är godkänd för handel med livsmedel.

Miljö- och bygg har hand om tillsyn och efterlevnad av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen m.m. och har också viss rådgivande funktion till företag.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av