Till startsidan
Till startsidan

Arbetsmarknadsenheten (AME)

I Forshaga arbetar Arbetsmarknadsenheten (AME) med att stödja dig som står utanför arbetsmarknaden med att så snabbt som möjligt komma vidare i studier, arbete, praktik eller företagande.

Kommunen ansvarar för att stödja personer som står utanför arbetsmarknaden och omfattas av insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom lägger kommunen resurser på åtgärder för att – i enlighet med lagen om arbetslöshetsnämnd - förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

Vi hjälper dig med arbetsrelaterade frågor

Arbetsmarknadsenheten (AME) hjälper dig som är arbetssökande med frågor som rör arbete och studier.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Vägledning i arbetsrelaterade frågor
  • CV och tips inför jobbansökan
  • Aktivitetsrapportering till Arbetsförmedlingen
  • Ansökningar

Kontakt

Telefontid:
Måndag och onsdag kl.13.00 -15.00, vid behov bokar vi tid för ett möte.
Telefon: 054-19 24 24

emely.besterman@forshaga.se

david.karlsson@forshaga.se

Alla invånare i Forshaga kommun är varmt välkommen att kontakta oss!

Målet med Arbetsmarknadsenhets insatser är att individer ska närma sig eller nå egen försörjning.

Egen försörjning kan innebära såväl arbete som studier eller i annat fall att aktualiseras hos annan part. Arbetet på enheten sker i samverkan såväl internt som externt med kommunens olika enheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt det lokala näringslivet och föreningar. Samarbeten sker också med olika pågående projekt.

Det primära syftet med arbetet på Arbetsmarknadsenheten är att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand.

Det handlar om motiverande, stärkande och kompetenshöjande insatser. Det ingår aktiviteter såsom individuellt stöd och kartläggning, bedömning av arbetsförmåga, praktik, arbetsträning/-prövning, anställning (subventionerade anställningar) jobbsökaraktiviteter mm.

Sekundära syftet är det arbete som utförs av deltagare som att kunna erbjuda service till kommunala verksamheter och kommunens invånare.

Det handlar om de praktiska arbetsuppgifter och tjänster som utförs av de anställda (och till viss del personer i praktik) på Arbetsmarknadsenheten. Uppdragen är viktiga då de möjliggör erbjudande om reella arbeten samt reella arbetsuppgifter. Anställningar som erbjuds inom Arbetsmarknadsenheten skall i första hand vara tidsbestämda och syfta till att hjälpa personer att närma sig eller nå egen försörjning.

Arbetsmarknadsenheten samordnar också kommunala feriearbeten för ungdomar samt det kommunala aktivitetsansvaret(KAA).

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-03-06