Till startsidan
Till startsidan

Vägledningscentrum

Vägledning handlar om tre steg:
1. Vem är jag och vad vill jag göra?
2. Vad finns det för alternativ?
3. Hur kommer jag dit?

Studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen

Britt Carlsson

054-17 20 49

Studie- och yrkesvägledare ger vägledning i frågor om studier och yrkesval, behörighetsbestämmelser och antagningsmöjligheter till högre studier, även under pågående studier. Du kan även få hjälp med att göra en individuell studieplan och få information om din studieekonomi. Behöver du tid för ett längre samtal rekommenderar vi att du bokar tid i förväg.

Praktiksamordnare

Lise-Lott Pettersson

054-17 21 69

Lotta samordnar insatser för arbetslösa och/eller personer med försörjningsstöd genom praktikanskaffning inom kommunens förvaltningar och privata näringslivet.

Studie- och yrkesvägledare på grundskolan

054-17 21 34

Studie- och yrkesvägledaren informerar och vägleder grundskoleeleverna inför studie- och yrkesval.

Ta gärna kontakt om du har frågor omkring gymnasieskolan, utbildningar och yrken, PRAO, arbetsmarknaden, eget företagande m.m.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-05-03