Till startsidan
Till startsidan

Uppdrag i kommunen

För dig som vill göra en värdefull insats för medmänniskor finns flera uppdrag inom Forshaga kommun att välja bland.

Familjehem, gode män och kontaktpersoner får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvode är beskattningsbart och pensionsgrundande. Den som blir kontaktperson, familjehem eller god man erbjuds stöd och handledning.

Familjehem

För att hjälpa de barn som, av olika orsaker, inte får den trygghet och stöd de behöver från sina föräldrar söker vi extraföräldrar.

God man

En god man träder in och stödjer en person som inte klarar av att ta hand om sig själv och sin egendom eller att bevaka sina rättigheter.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson är att ha en vänskaplig relation med en person med funktionsnedsättning eller som av olika sociala skäl behöver extra stöd. 

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som en "vanlig" familj som tar emot ett barn med funktionsnedsättning i sitt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-06-13