Till starsidan
Till starsidan

Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, bygga till, riva eller göra förändringar av byggnader behöver du ofta ett bygglov.

Om du ska bygga ett nytt hus eller bygga om ditt gamla finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa. Kommunen gör planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till-, och ombyggnader samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Vad du får bygga finns angivet i detaljplaner eller områdesbestämmelser. De beskriver den rättighet du som ägare till en fastighet har att bygga på din tomt och var byggnader får placeras. Ibland gäller särskild hänsyn för din närmiljö; det kan gälla kulturmiljöer eller hänsyn till växtlighet och natur.

Bygglovsregler från och med 2 juli 2014

Regeringen har beslutat att det från och med den 2 juli 2014 ska vara tillåtet att göra vissa byggåtgärder utan att söka bygglov. Istället räcker det med en anmälan och ett startbesked från kommunen. Du hittar mer information om de nya reglerna på sidan Villor och flerfamiljshus Öppnas i nytt fönster., eller genom att ladda hem Boverkets broschyr - Får jag bygga?, som du finner under rubriken Dokument till höger.

Bra att veta inför ditt byggande

Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av miljö- och byggnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (PBL).

När du vill ändra bärande konstruktioner i en byggnad, installera eller ändra eldstäder, rökkanaler, hiss, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp, ska detta anmälas till kommunens miljö- och byggförvaltning. Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet ska anmälas. Mer information hittar du på sidorna Bygglovsprocessen och Bygga utan bygglov, anmälningsplikt.

Under våra övriga rubriker i menyn finns information om vad som gäller för bygglov, men också uppgifter om till exempel rivningslov och strandskydd. Det finns också uppgifter om hur man gör en anmälan för att installera en eldstad.

Ska du bygga nytt hus i ett område där det inte finns kommunalt avlopp krävs särskilt tillstånd för enskilt avlopp, se länk under rubriken Gå direkt till, här på sidan.

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att din bostad behöver anpassas kan du söka bidrag för detta. Mer information hittar du på sidan Bostadsanpassning.

Invänta startbesked

Observera att alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan också kräver ett beslut om startbesked från kommunen. Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked, även om bygglov har beviljats eller anmälan har lämnats in och beslutats vara fullständig. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kan detta medföra en straffavgift i form av en byggsanktion som i vissa fall kan ligga på flera tiotusentals kronor.

Har du byggt klart?

Kom då ihåg att skicka in din ifyllda kontrollplan och eventuella andra handlingar som framgår av ditt beslut, innan du tar din åtgärd i bruk. Tar du din åtgärd i bruk utan att ha fått ett slutbesked från kommunen kan du få en straffavgift i form av en sanktionsavgift. Vi är tacksamma över att få ett meddelande även om det inte blev något byggande, så att vi kan avsluta ditt ärende.

Ansök om slutbesked via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av