Till startsidan
Till startsidan

Nätverket Hållbar Agenda

Hållbar Agenda är ett nätverk i Forshaga och Munkfors kommuner där företag, föreningar, myndigheter och universitet samarbetar för att nå klimatneutralitet och för att tillsammans stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft.

Varför arbeta med Hållbar Agenda?

Hållbar agenda är en viktig del i arbetet med att nå målen i Parisavtalet och de globala målen inom Agenda 2030. Erfarenheter från andra nätverk och forskning visar att vi behöver samarbeta för att nå klimatneutralitet och ett hållbart lokalt näringsliv.

Tillsammans med gemensamma färdplaner blir vi starkare, effektivare och mer kreativa.

Hur jobbar vi med Hållbar Agenda?

Kommunerna är samordnare och processledare för arbetet med Hållbar Agenda och det är deltagarna som sätter agendan. Nätverksträffar i storgrupp kommer hållas två gånger per år där vi följer upp, utvärderar och planerar kommande arbete. Däremellan sker möten i fokusgrupper utifrån aktuella frågor och teman, exempelvis stöd som finns att söka eller information om nya energieffektiva lösningar.

1,5 ◦C Business Playbook

Karlstads universitet, som är en samarbetspartner i nätverket, har varit med och arbetat fram rapporten 1,5 ◦C Business Playbook. Den ger konkreta verktyg hur vi kan agera för att minska vår klimatpåverkan.

Vilka deltar i nätverket

  • Forshaga- och Munkfors kommuner och bolag
  • Karlstads universitet
  • Länsstyrelsen i Värmland
  • Värmlandstrafik
  • Svenska kyrkan
  • Lokala företag i Forshaga och Munkfors

Kontakt

Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare Forshaga kommun
E-post: linda-marie.fors@forshaga.se
telefon: 054-17 21 30

Birgitta Svensson, turism- & näringslivschef Munkfors kommun
E-post: birgitta.svensson@munkfors.se
telefon: 0563-54 10 80

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av