Till startsidan
Till startsidan

Avgifter och taxor för serveringstillstånd

När du ansöker om serveringstillstånd ska du betala en ansökningsavgift. Enligt alkohollagen får kommunen även ta ut avgift för tillsyn.

Ansökningsavgifter

I tabellen nedan finns avgifter för de vanligaste typerna av ansökningsärenden.

 

Stadigvarande tillstånd

Avgift (kronor)

Ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering.

11 682

Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid eller serveringsyta, övriga ändringar

5 192Tillfälliga tillstånd


Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten, 1 till och med 3 dagar

 

- innehavare av serveringstillstånd i kommunen

3 894

- övriga sökande

5 192

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten, 4 dagar och fler (max 12 dagar)


- innehavare av serveringstillstånd i kommunen

5 192

- övriga sökande

6 490

Ansökan om tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

2 596Kunskapsprov


Omprov 2 och 3

1 298

Övriga

1 947

Ansökningsavgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in till miljö- och byggförvaltningen. Handläggning av ansökan börjar inte förrän avgiften är betald.

Avgiften betalas in på bankgiro 5162-3239. Märk inbetalningen med "Serveringstillstånd" samt namnet på din verksamhet.Det första kunskapsprovet ingår i avgiften vid ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd. Avgift motsvarande en timmes handläggningstid tas ut för omprov två och tre.

Tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd

Avgiften består av en fast del och en rörlig del.

Den fasta tillsynsavgiften omfattar inre tillsyn samt tillhörande administrativt arbete. I den inre tillsynen ingår kontroll av marknadsföring på sociala medier, genomgång av redovisade försäljningsvolymer med mera i restaurangrapporterna samt kontroll av att den personliga och ekonomiska lämpligheten kvarstår.Den rörliga tillsynsavgiften omfattar den yttre tillsynen och baseras på verksamhetens omsättning av alkoholförsäljning. Till grund för uppgifterna om omsättning av alkoholförsäljningen ligger den årliga restaurangrapport som lämnas in av den som har ett stadigvarande serveringstillstånd. I avgiften ingår förutom tiden för tillsyn på serveringsstället, planering, restid, efterarbete med rapportskrivning och kommunicering, samråd med experter och myndigheter samt utarbetande av beslutsunderlag för eventuella ingripanden.

Tillsynsavgifter
 

Avgift (kronor)

Fast avgift för serveringstillstånd per år

3 894Rörlig del baserad på omsättning av alkoholdrycker (kr)


0 - 50 000

1 298

50 001 - 100 000

2 596

100 001 - 200 000

3 894

200 001 - 400 000

5 192

400 001 - 600 000

6 490

600 001 - 800 000

7 788

800 001 - 1 000 000

10 384

1 00 001 - 2 000 000

12 980

2 000 001 - uppåt

15 576

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av