Till starsidan
Till starsidan

Avgifter och taxor för alkohol- och serveringstillstånd

Då du ansöker om serveringstillstånd enligt 8 kap. 10 § alkohollagen 2010:1622 ska du betala en ansökningsavgift. Enligt alkohollagen får kommunen även ta ut en avgift för tillsyn som består av flera delar.

Ansökningsavgifter

Nyansökan/ägarskifte: 9 000 kronor
Nytt tillstånd pga förändringar i bolagets struktur: 2 000 kronor
Utvidgat tillstånd: 3 000 kronor
Utökade serveringstider: 2 500 kronor
Tillfälligt tillstånd, allmänheten, dag 1: 3 500 kronor
Tillfälligt tillstånd, allmänheten, dag 2-12: 1 000 kronor
Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap: 1 000 kronor
Cateringtillstånd för slutet sällskap: 7 000 kronor
Provsmakningstillstånd för partihandlare/utställare: 1 000 kronor

Ansökningsavgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in till tillståndsmyndigheten. Handläggning av ansökan börjar inte förrän kommunen fått avgiften. Avgiften betalas in på bankgiro 5162-3239. Märk inbetalningen, "Serveringstillstånd samt namnet på din verksamhet".

Kunskapsprov ingår i avgiften. Sökanden ges möjlighet till två omprov utan extra kostnad.

Tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd

Avgiften består av flera delar:
- En administrativ inre tillsyn
- En kontroll på serveringsstället, så kallad yttre tillsyn 

Fast tillsynsavgift

Den fasta tillsynsavgiften, 2 000 kronor per år, är lika för alla serveringsställen med stadigvarande tillstånd.

Rörlig tillsynsavgift

Det finns också en rörlig tillsynsavgift och den fastställs bland annat utifrån redovisning av omsättning av alkoholförsäljningen, en så kallad restaurangrapport.

Rörlig tillsynsavgift

Avgiftsklass

Årsomsättning i kronor

Avgift per år

1

0 - 25 000

1 000 kr

2

25 001 - 100 000

2 000 kr

3

100 001 - 250 000

4 000 kr

4

250 001 - 500 000

6 000 kr

5

500 001 - 1 000 000

8 000 kr

6

1 000 001 - 2 000 000

10 000 kr

7

2 000 001 -

12 000 kr

Restaurangrapport

En avgift på 2 000 kronor tas ut vid utebliven restaurangrapport.

Taxa

Taxa för miljö- och byggnämndens alkoholverksamhet gäller från och med 1 juli 2014 enligt beslut från KF § 57/2014.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av