Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Så ansöker du

När du ansöker om ett serveringstillstånd krävs det att du skickar in olika typer av handlingar tillsammans med din ansökan.

Serveringstillstånd söks på en blankett som du hittar i vårt blankettarkiv under rubriken Näringsliv och arbete.

Till blankettarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du behöver skicka med olika typer av handlingar tillsammans med din ansökan för att ansöka om ett serveringstillstånd. Du ser nedan vilka handlingar som behövs för olika sorters tillstånd.

Tillfällig servering till allmänheten

Bifoga detta till ansökan:

 • Kvitto på insatt ansökningsavgift
 • Hyreskontrakt för serveringsstället
 • Aktuella situations- och möbleringsritningar i A4-format över serveringslokalen
 • Meny
 • Koncept, beskrivning av verksamhetens inriktning
 • Intyg om utbildningar

Övriga villkor

 • Sökanden ska ha beviljats markupplåtelse
 • Lokalen ska vara en klart avgränsad yta med sittplatser vid bord. Lokalen ska också vara godkänd/registrerad för livsmedelshantering. Lagad mat ska serveras under restaurangliknande former.
 • Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.  

Tillsvidaretillstånd till allmänheten

Bifoga detta till ansökan:

 • Kvitto på insatt ansökningsavgift
 • Intyg från Skatteverket om momsregistrering, F-skatt, arbetsgivarregistrering
 • Intyg om utbildningar och anställningar
 • Hyreskontrakt för serveringsstället
 • Arrende- eller köpeavtal
 • Finansieringsintyg
 • Budget för den rörelse som tillstånd söks för
 • Kommunens frågeformulär besvarat (på begäran)
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Konkursfrihetsintyg från Bolagsverket
 • Näringsförbudsbevis från Bolagsverket
 • Aktuella situations- och möbleringsritningar i A4-format över serveringslokalen
 • Uppgifter om kassaregister
 • Meny
 • Koncept, beskrivning av verksamhetens inriktning  

Tillfällig servering till slutna sällskap

Bifoga detta till ansökan:

 • Kvitto på insatt ansökningsavgift
 • Stadgar
 • Styrelsens sammansättning
 • Senaste verksamhetsberättelse, inklusive årsmötesprotokoll
 • Aktuella situations- och möbleringsritningar i A4-format över serveringslokalen
 • Meny
 • Koncept, beskrivning av verksamhetens inriktning

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av