Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Avfall, farligt avfall företag

En verksamhetsutövare ska ha kunskap om det avfall som uppstår i den egna verksamheten. Det är viktigt att farligt avfall skiljs ut och hanteras på rätt sätt.

Rapportering av farligt avfall för företag

Från och med den 1 augusti 2020 börjar en utökad anteckningsskyldighet gälla och berör alla verksamheter där farligt avfall uppkommer samt de som transporterar, samlar in, behandlar och handlar med farligt avfall.

Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Sedan tidigare har verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall en skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Grundlägger cirkulär ekonomi och säker avfallshantering

Förslagen till regeländringar följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt.

Avfallspaketet syftar också till att främja en cirkulär ekonomi. Då behöver återanvändning av avfall öka och mängden avfall minska. Det blir också ännu viktigare att kunna ta fram mer tillförlitlig avfallsstatistik och se statistiskt säkerställda förändringar.

Mer information

På naturvårdsverkets hemsida hittar ni mer information och svar på de vanligaste frågorna. Se länkar under rubriken "Gå direkt till" här på sidan.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av