Till starsidan
Till starsidan
2022-11-08
Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50
Trafikverket ska byta två vägtrummor på väg 734 strax norr om bron över till Östra Deje. En bit av vägen kommer då att vara helt avstängd mellan den 14/11-16/12.
Läs mer om Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50

Cisterner

Cisterner som rymmer 1-10 kubikmeter och som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja ska kontrolleras.

Ackrediterade kontrollorgan

Kontrollen ska skötas av ett ackrediterat kontrollorgan och kontrollintervallet är sex eller tolv år beroende på typ av cistern. Inom vattenskyddsområden halveras kontrollintervallet. Information om vilka företag som är ackrediterade för kontroll av cisterner får du genom webbplatsen Swedac

Läs mer på webbplatsen Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollrapport

I samband med kontrollen så ska kontrollorganet upprätta en kontrollrapport. Denna ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten så länge anordningen är i bruk. Den som inte ser till att utföra återkommande kontroller enligt gällande intervall, riskerar att få betala en sanktionsavgift.

Cistern utomhus ovan mark

Alla cisterner som rymmer fem kubikmeter eller mer och som står uppställda ovan mark utomhus bör vara invallade. Invallningen ska minst rymma största behållarens volym +10 % av övriga behållares volym. Cisternen ska även förses med nederbördsskydd. Ägaren ska se till att cisternen går att besiktiga överallt. Det får till exempel inte växa upp gräs och liknande emot den.

Cistern som tas ur bruk

Det ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen när en cistern tas ur bruk. Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern i mark bör tas upp i samband med att den tas ur bruk. Om den är otillgänglig eller svårborttagen, så ska den tömmas, rengöras och sandfyllas.

Gör din anmälan via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av