Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Cisterner

Cisterner som rymmer 1-10 kubikmeter och som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja ska kontrolleras.

Ackrediterade kontrollorgan

Kontrollen ska skötas av ett ackrediterat kontrollorgan och kontrollintervallet är sex eller tolv år beroende på typ av cistern. Inom vattenskyddsområden halveras kontrollintervallet. Information om vilka företag som är ackrediterade för kontroll av cisterner finns på webbplatsen Swedac.

Kontrollrapport

I samband med kontrollen så ska kontrollorganet upprätta en kontrollrapport. Denna ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten så länge anordningen är i bruk. Den som inte ser till att utföra återkommande kontroller enligt gällande intervall, riskerar att få betala en sanktionsavgift.

Cistern utomhus ovan mark

Alla cisterner som rymmer fem kubikmeter eller mer och som står uppställda ovan mark utomhus bör vara invallade. Invallningen ska minst rymma största behållarens volym +10 % av övriga behållares volym. Cisternen ska även förses med nederbördsskydd. Ägaren ska se till att cisternen går att besiktiga överallt. Det får till exempel inte växa upp gräs och liknande emot den.

Cistern som tas ur bruk

Det ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen när en cistern tas ur bruk. Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern i mark bör tas upp i samband med att den tas ur bruk. Om den är otillgänglig eller svårborttagen, så ska den tömmas, rengöras och sandfyllas.

Anmäl cistern som ska tas ur bruk via e-tjänst.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-04-24