Till startsidan
Till startsidan

Gödselhantering

Gödsel innehåller mycket närings- och smittoämnen. Det är därför viktigt att gödsel förvaras och hanteras på ett sätt som inte leder till smittspridning, läckage eller avrinning till omgivningen.

Lagring

Gödsel från djurhållning ska förvaras tätt så att läckage eller avrinning inte kan ske till omgivningen. Detta innebär att gödsel ska förvaras invallat eller täckt så att regnvatten inte kan föra med sig näringsämnena ut i marken. Även grovfoder innehåller kväve och fosfor. Därför är det viktigt att öppnade eller skadade balar förvaras tätt. Näringsämnen som når våra vattendrag skapar tillväxt av exempelvis alger som på sikt orsakar syrebrist i vattnet och bottendöd.

För mer information om gällande krav vid lagring av gödsel besök Jordbruksverkets webbplats. Du hittar länk under rubriken "Gå direkt till" här på sidan.

Spridning

Stallgödsel, mineralgödsel och andra organiska gödselmedel ska spridas på åkermark och får inte spridas så att de hamnar utanför åkern.

Vissa delar av Forshaga kommun ligger inom nitratkänsligt område. I dessa områden är det förbjudet att sprida gödsel från 1 november till 28 februari. Du kan ansöka om dispens hos miljö- och byggförvaltningen. Ansökningsblankett finns bland kommunens e-tjänster. Du finner länk till e-tjänsten här på sidan under rubriken "Genvägar".

Mer information om gällande krav vid spridning av gödsel finns på Jordbruksverkets webbplats.

Stukalagring och kompostering

Lagring av stallgödsel bör i första hand ske i ordinarie lagringsutrymmen. Ibland kan det finnas skäl till att lägga upp gödseln direkt i fält, för att gödseln ska kunna utnyttjas på ett bra sätt. Det kallas för att lägga gödseln i en stuka. En gödselstuka är en mellanlagring av fast gödsel på mark utomhus, där gödseln läggs upp i en limpformad hög. Det finns två anledningar till att använda gödselstukor - tillfällig lagring i fält och kompostering i fält.

Som vid all annan gödselhantering måste du vid stukalagring följa de allmänna hänsynsreglerna. Det innebär att du ska lagra gödseln utan att det uppstår föroreningar av yt- eller grundvatten eller att det leder till olägenheter för närboende. Fundera även över om stukalagring är bästa möjliga teknik för att ta hand om gödseln.

Varken tillfällig lagring av stallgödsel i stuka i fält eller kompostering i fält får räknas in i lagringskapaciteten och kan inte ersätta behovet av iordningsställda lagringsutrymmen. Allmänna råd för tillfällig lagring i fält och kompostering hittas i jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Läs mer om stukalagring på Jordbruksverkets webbplats.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av