Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Förskola, skola, utbildning

Förskolor och skolor omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter.

Anmälan ska vara skriftlig och görs till miljö- och byggförvaltningen. Syftet med anmälan är att miljö- och byggförvaltningen ska få möjlighet att i förväg ta ställning till om den anmälda verksamheten och dess lokaler kan godtas ur miljö- och hälsosynpunkt.

Kommunen får också en möjlighet att ge råd, begära förändringar eller, om så behövs, förbjuda att verksamheten startar. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten avser att starta. Felaktiga lösningar kan vara problematiska för verksamhetsutövaren att åtgärda i efterhand.

Anmäl via e-tjänster eller blankett.

Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift för tillsynen. För handläggning av anmälningsärenden tas en anmälningsavgift ut. Förskolor och skolor betalar även en fast årlig tillsynsavgift. Avgifterna tas ut enligt en av kommunfullmäktige antagen taxa.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-04-28