Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-07-29
Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen
Förbrukningen av dricksvattnet är nu stabil och därför väljer vi att släppa på bevattningsförbudet från och med torsdag 29 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med försiktighet även i fortsättningen.
Läs mer om Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen

Förskola, skola, utbildning

Förskolor och skolor omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter.

Anmälan ska vara skriftlig och görs till miljö- och byggförvaltningen. Syftet med anmälan är att miljö- och byggförvaltningen ska få möjlighet att i förväg ta ställning till om den anmälda verksamheten och dess lokaler kan godtas ur miljö- och hälsosynpunkt.

Kommunen får också en möjlighet att ge råd, begära förändringar eller, om så behövs, förbjuda att verksamheten startar. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten avser att starta. Felaktiga lösningar kan vara problematiska för verksamhetsutövaren att åtgärda i efterhand.

Anmälningsblanketter finns att hämta här på hemsidan under rubriken E-tjänster och blanketter.

Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift för tillsynen. För handläggning av anmälningsärenden tas en anmälningsavgift ut. Förskolor och skolor betalar även en fast årlig tillsynsavgift. Avgifterna tas ut enligt en av kommunfullmäktige antagen taxa.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av