Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Hygienlokaler

För att öppna en ny hygienlokal, badanläggning eller lokal för undervisning krävs det en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Detta står i 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten då får kännedom om nya tillsynsobjekt och möjlighet att lämna råd och anvisningar. I vissa fall kan man också undvika att en lokal tas i bruk för en verksamhet som den inte är utformad eller lämpad för.

Lämna din anmälan till miljö- och byggförvaltningen i god tid (sex veckor) innan den nya verksamheten startas/lokalen tas i bruk. Tänk på att en om- eller tillbyggnad också kan innebära att en anmälan måste göras innan verksamheten startas igen. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna bedöma de lokaler, anordningar eller anläggningar som avses.

Anmäl verksamhet med hygienisk behandling via e-tjänst eller blankett.

Exempel på verksamheter/lokaler som ska anmälas:  

  • Badanläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller annars nyttjas av många människor.
  • Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, tatuering, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Lokaler avsatta för undervisning.

Miljösanktionsavgift

Om man öppnar en anmälningspliktig verksamhet utan att först anmäla den kan man få betala en miljösanktionsavgift. Förutom miljösanktionsavgiften, som går till staten, får man betala för miljö- och byggförvaltningens handläggning av ärendet. Om den pågående verksamheten bedöms innebära hälsorisk kan miljö- och byggnämnden förbjuda den.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av