Till startsidan
Till startsidan

Köldmedier

Köldmedier kallas de kemikalier som används i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar.

För dig som bedriver yrkesmässig verksamhet och som äger eller använder en köldmedieanläggning gäller speciella regler som finns i F-gasförordningen samt i Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Verksamhetsutövaren har ansvaret

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att bestämmelserna följs. I de fall ägaren inte bedriver verksamheten kan det alltså innebära att någon annan än ägaren blir ansvarig för att till exempel läckagekontroll och rapportering görs.

Installation av ny utrustning

Verksamhetsutövaren ska underrätta miljö- och byggförvaltningen före installation av utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium eller mer. Delsystem som omfattas av läckagekontroll ska ingå.

Återkommande läckagekontroll

Läckagekontroll ska ske regelbundet. Antalet kontroller som behöver utföras under ett år bestäms av mängden köldmedia som är installerad i utrustningen. Utrustning som innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter behöver inte kontrolleras. Kontrollerna ska utföras av ett certifierat företag.

Läs mer om om vilka företag som är certifierade på Incerts webbplats.

Rapportering

Verksamhetsutövaren ska rapportera resultatet från den återkommande läckagekontrollen till miljökontoret senast den 31 mars efterföljande år, om den totala köldmediemängden är 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Utrustning som innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter räknas inte med i den totala köldmediemängden.

Miljösanktionsavgift

Om kontroller inte görs eller rapport lämnas för sent eller inte alls till miljökontoret kan operatören behöva betala en miljösanktionsavgift.

Läs mer om köldmedier och köldmedieförteckning på Naturvårdsverkets webbplats.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2024-05-15