Till starsidan
Till starsidan

Att starta, ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

Det är viktigt att du som vill bedriva en livsmedelsverksamhet gör allt i rätt ordning för att undvika straffavgifter. Här hittar du information om vad som gäller.

Du som tänker starta eller ta över en livsmedelsanläggning ska lämna in en anmälan om registrering till miljö- och byggförvaltningen. Detta berör alla, både privata och offentliga aktörer, som med eller utan vinstsyfte bedriver någon livsmedelsanläggning, det vill säga är ett livsmedelsföretag. Även privatpersoner och föreningar kan omfattas.

Registrera din anläggning

Du registrerar din anläggning genom att använda vår e-tjänst eller fylla i och skicka in blanketten "Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet" till miljö- och byggförvaltningen. E-tjänsten och blanketten hittar du under rubriken Dokument till höger här på sidan.

För registrering tas en avgift ut. Läs mer under rubriken Avgifter i livsmedelskontrollen i menyn till vänster.

Undantag från krav på registrering

Det finns vissa undantag från krav på registrering. Det gäller främst verksamheter som bara bedrivs tillfälligt eller då det inte är frågan om någon mer organiserad verksamhet, och som därför inte bedöms som livsmedelsföretag. De livsmedel som släpps ut på marknaden ska dock alltid vara säkra i lagens mening. De grundläggande reglerna för livsmedelssäkerhet och hygien är alltid desamma. Se broschyr "Grundläggande hygienkrav" under rubriken Dokument till höger här på sidan.

Det kan vara svårt att avgöra om en anläggning är ett livsmedelsföretag eller inte. Om du är osäker kontakta miljö- och byggförvaltningen innan du startar, så reder vi ut begreppen tillsammans.

När får jag starta?

Tidigast två veckor efter att du anmält din anläggning får du starta den. När kommunen handlagt din anmälan skickas ett beslut om registrering till dig. Inom några veckor efter registreringen kommer en miljö- och hälsoskyddsinspektör och kontrollerar att anläggningen uppfyller lagstiftningens krav. Inspektören granskar utformning och inredning av lokalen och eventuellt egenkontrollprogram, faroanalys och flödesschema. Om anläggningen inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen kan anläggningen, eller delar av den, förbjudas tills dess att bristerna är åtgärdade.

Vad händer om jag startar innan anläggningen är registrerad?

Om du startar en ny anläggning eller tar över en livsmedelsanläggning utan att ha gjort en anmälan om registrering bryter du mot livsmedelslagen.

Den som påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kommunen riskerar också att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Avgiftens storlek motsvarar en procent av din årsomsättning eller lägst 5 000 kronor. Om du tar över en verksamhet utan att anmäla detta motsvarar avgiften en halv procent av din årsomsättning eller lägst 2 500 kronor.

Anmäl förändringar

Anmälan om livsmedelsverksamhet är knuten till livsmedelsföretagaren. Ändras ägarförhållandena ska det anmälas precis som en ny verksamhet. Större ändringar i verksamheten, till exempel ombyggnationer, förändringar i sortimentet eller större förändring i produktionsvolym ska också anmälas.

Avsluta verksamheten

Om er verksamhet upphör är det viktigt att ni informerar miljö- och byggförvaltningen. Även om ni avslutar verksamheten i början av året måste kontrollavgiften betalas för hela det året.

Behöver du mer hjälp och information?

Webbplatsen verksamt.se vänder sig till dig som ska starta företag. Där samlar myndigheter som Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Läs mer om att starta och driva företag på webbplatsen verksamt.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av