Till starsidan
Till starsidan

Avgifter i livsmedelskontrollen

Riksdag och regering har bestämt att de kostnader som kommunerna har för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter.

Avgift för registrering

Vid anmälan om registrering av en livsmedelsanläggning ska företagaren betala en registreringsavgift. Forshaga och Munkfors kommuners avgift för registrering motsvarar en timmes handläggning, vilket är 1 153 kronor (2022 års index). Avgiften faktureras i efterhand.

Årlig kontrollavgift

Alla livsmedelsföretagare betalar en årlig kontrollavgift som baseras på den kontrolltid som krävs för verksamheten. Det är den tilldelade riskklassningen som avgör kontrolltiden. Läs mer under rubriken Riskklassning och årlig kontrolltid i menyn till vänster här på sidan.

Den årliga avgiften för livsmedelskontroll betalas från och med det kalenderår då verksamheten registreras. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Avgift för extra kontroll

Planerade kontrollbesök ingår i den årliga kontrollavgiften. För kontrollbesök som krävs utöver dessa planerade kontrollbesök tas en extra kontrollavgift ut.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av