Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-10-19
Fortsatta problem med trygghetslarmen
De störningar på trygghetslarm som vi haft under förra veckan har fortsatt. Problemet ligger i en fördröjning av larmen. Leverantören arbetar för att lösa problemet. Vid akuta fall kontakta SOS Alarm på 112.
Läs mer om Fortsatta problem med trygghetslarmen

Avgifter i livsmedelskontrollen

Riksdag och regering har bestämt att de kostnader som kommunerna har för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter.

Avgift för registrering

Vid anmälan om registrering av en livsmedelsanläggning ska företagaren betala en registreringsavgift. Forshaga kommuns avgift för registrering motsvarar en timmes handläggning, vilket är 1 119 kronor (2020 års index). Avgiften faktureras i efterhand.

Årlig kontrollavgift

Alla livsmedelsföretagare betalar en årlig kontrollavgift som baseras på den kontrolltid som krävs för verksamheten. Läs mer om hur kontrolltid och avgift beräknas via länken under rubriken "Dokument" här på sidan.

Den årliga avgiften för livsmedelskontroll betalas från och med det kalenderår då verksamheten registreras. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Avgift för extra kontroll

Planerade kontrollbesök ingår i den årliga kontrollavgiften. För kontrollbesök som krävs utöver dessa planerade kontrollbesök tas en extra kontrollavgift ut.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-02-10 av