Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-10-19
Fortsatta problem med trygghetslarmen
De störningar på trygghetslarm som vi haft under förra veckan har fortsatt. Problemet ligger i en fördröjning av larmen. Leverantören arbetar för att lösa problemet. Vid akuta fall kontakta SOS Alarm på 112.
Läs mer om Fortsatta problem med trygghetslarmen

Egenkontroll

Företagens egna ansvar att producera säker mat är tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. Ett genomtänkt system för egenkontroll visar att du arbetar förebyggande med livsmedelsfrågor och att du kan garantera dina kunder säkra livsmedel.

I ditt system för egenkontroll ska följande ingå:

 • Uppgifter om företaget och en beskrivning av verksamheten
 • Beskrivning av de rutiner som är en grundförutsättning för din verksamhet
 • Ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i din verksamhet - från inköp till servering/försäljning 
 • En faroanalys där du pekar ut riskerna i din livsmedelshantering, från inköp till servering/försäljning. Du måste också bestämma vilka kritiska styrpunkter du har i din verksamhet.

Grundförutsättningar i verksamheten

Dessa punkter är grundförutsättningar som du bör ha rutiner för:

 • utbildning
 • personlig hygien
 • vatten
 • rengöring
 • skadedjurssäkring
 • lokaler, utrustning och underhåll
 • temperaturövervakning
 • varumottagning
 • avfalls- och returhantering

...och vid behov även dessa:

 • märkning & presentation 
 • separering
 • spårbarhet
 • förpackningsmaterial
 • reklamationer, återkallande
 • intern revision

Resultat 

För att bekräfta att ni serverar säkra livsmedel kan det vara lämpligt att resultaten av vissa kontroller i egentillsynen skrivs ned i journaler. Spara journalerna tillsammans med egenkontrollprogrammet  och var beredd att visa upp dem vid miljö- och byggförvaltningens offentliga kontroll.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-27 av

Sidan uppdaterad:

2019-08-27