Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Egenkontroll

Företagens egna ansvar att producera säker mat är tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. Ett genomtänkt system för egenkontroll visar att du arbetar förebyggande med livsmedelsfrågor och att du kan garantera dina kunder säkra livsmedel.

I ditt system för egenkontroll ska följande ingå:

 • Uppgifter om företaget och en beskrivning av verksamheten
 • Beskrivning av de rutiner som är en grundförutsättning för din verksamhet
 • Ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i din verksamhet - från inköp till servering/försäljning 
 • En faroanalys där du pekar ut riskerna i din livsmedelshantering, från inköp till servering/försäljning. Du måste också bestämma vilka kritiska styrpunkter du har i din verksamhet.

Grundförutsättningar i verksamheten

Dessa punkter är grundförutsättningar som du bör ha rutiner för:

 • utbildning
 • personlig hygien
 • vatten
 • rengöring
 • skadedjurssäkring
 • lokaler, utrustning och underhåll
 • temperaturövervakning
 • varumottagning
 • avfalls- och returhantering

...och vid behov även dessa:

 • märkning & presentation 
 • separering
 • spårbarhet
 • förpackningsmaterial
 • reklamationer, återkallande
 • intern revision

Resultat 

För att bekräfta att ni serverar säkra livsmedel kan det vara lämpligt att resultaten av vissa kontroller i egentillsynen skrivs ned i journaler. Spara journalerna tillsammans med egenkontrollprogrammet  och var beredd att visa upp dem vid miljö- och byggförvaltningens offentliga kontroll.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-27 av

Sidan uppdaterad:

2019-08-27