Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Hur går det till?

Gör din anmälan på vår blankett. Tänk på att kompletta anmälningshandlingar gör att handläggningen går snabbare.

Registrering

Du registrerar din anläggning genom att använda vår e-tjänst eller fylla i och skicka in blanketten "Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet" till miljö- och byggförvaltningen. E-tjänsten och blanketten hittar du under rubriken "Dokument" här på sidan.

Tidigast två veckor efter att du anmält din anläggning får du starta den.

När kommunen handlagt din anmälan skickas ett beslut om registrering till dig. Inom några veckor efter registreringen kommer en miljö- och hälsoskyddsinspektör och kontrollerar att anläggningen uppfyller lagstiftningens krav. Inspektören granskar utformning och inredning av lokalen, egenkontrollprogram, faroanalys och flödesschema. Om anläggningen inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen kan anläggningen, eller delar av den, förbjudas tills dess att bristerna är åtgärdade.

Godkännande av animaliska livsmedel

Anläggningar som producerar animaliska livsmedel ska som regel godkännas. Även anläggningar som producerar groddar ska godkännas. Ansvarig kontrollmyndighet för att pröva anläggningar som kräver godkännande är Livsmedelsverket.

Vid ägarbyte måste anläggningen registreras på nytt!

Du som tar över en anläggning måste anmäla om registrering hos miljö- och byggförvaltningen, precis som om det vore en ny anläggning. Det är hela anläggningen som ska registreras, inte enbart lokalen. Den gamla registreringen upphör alltså att gälla när ny ägare tar över, även om anläggningen är oförändrad.

Avgift i samband med anmälan/ansökan

I samband med anmälan om registrering tar vi ut en avgift. Avgiften för anmälan om registrering motsvarar en timmes handläggningstid och ligger på 1 119 kronor (2020 års index).

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av