Till startsidan
Till startsidan

Krav på livsmedelslokaler

En livsmedelslokal måste uppfylla vissa krav. Här kan du läsa om vilka krav som gäller.

Lagstiftningen ställer krav på livsmedelslokaler, exempelvis när det gäller hur lokaler ska vara utformade, vilken typ av material som får användas, tillgång till vatten och avlopp och handtvättsmöjligheter. Det är viktigt att tänka till innan du börjar bygga eller bygga om en livsmedelslokal. Kanske behöver du även söka bygglov om du ska använda lokalen på ett annat sätt än den tidigare gjorts. Tänk på att det är du som livsmedelsföretagare som ska bedöma om lokalen är lämplig. För att få råd om utformning och utrustning kan du ta hjälp av en konsult.

Läs mer i dokumentet Krav på livsmedelslokalen (pdf). Pdf, 67.5 kB.

Kontroll av lokalen

Efter att du startat din verksamhet kommer en livsmedelsinspektör och kontrollerar att lokalen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Vid kontrollen granskas lokalens utformning och inredning, verksamhetens rutiner och faroanalys. Om anläggningen inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen kan verksamheten, eller delar av den, förbjudas tills dess att bristerna är åtgärdade.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av