Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Registrering

Du som tänker starta eller ta över en livsmedelsanläggning ska lämna in en anmälan om registrering till miljö- och byggförvaltningen.

Detta berör alla, både privata och offentliga aktörer, som med eller utan vinstsyfte bedriver någon livsmedelsanläggning, det vill säga är ett livsmedelsföretag. Även privatpersoner och föreningar kan omfattas. Om du bygger om eller exempelvis förändrar sortimentet ska det också anmälas till oss.

Du kan enkelt göra din anmälan om registrering med hjälp av vår e-tjänst eller med blanketten "Blankett för anmälan om registrering/godkännande" som du laddar hem under rubriken "Dokument" här på sidan.

Undantag

Det finns vissa undantag från krav på registrering. Det gäller främst verksamheter som bara bedrivs tillfälligt eller då det inte är frågan om någon mer organiserad verksamhet, och som därför inte bedöms som livsmedelsföretag. De livsmedel som släpps ut på marknaden ska dock alltid vara säkra i lagens mening. De grundläggande reglerna för livsmedelssäkerhet och hygien är alltid desamma. Se broschyr "Grundläggande hygienkrav".PDF

Det kan vara svårt att avgöra om en anläggning är ett livsmedelsföretag eller inte. Om du är osäker kontakta miljö- och byggförvaltningen innan du startar, så reder vi ut begreppen tillsammans.

Vad händer om jag startar innan min anläggning är registrerad?

Om du startar en ny anläggning eller tar över en livsmedelsanläggning utan att ha gjort en anmälan om registrering bryter du mot livsmedelslagen. Det innebär att din anläggning kan förbjudas.

Den som påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kommunen riskerar också att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Avgiftens storlek motsvarar en procent av din årsomsättning eller lägst 5000 kr. Om du tar över en verksamhet utan att anmäla detta motsvarar avgiften en halv procent av din årsomsättning eller lägst 2500 kr.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av