Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Miljötillsyn

Miljöskydd och miljötillsyn handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön.

Miljöbalken är den samlade miljölagstiftningen i Sverige. Miljö- och byggförvaltningen kontrollerar att miljöbalkens regler följs i kommunen, så kallad tillsyn.

Det innebär att vi kontrollerar industrier och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Kontrollen sker genom återkommande inspektioner och besiktningar där vi kontrollerar hur den miljöfarliga verksamheten sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras. Vi utreder också klagomål som gäller miljöfarlig verksamhet och hantering av kemiska produkter. Vi bevakar vid behov akuta utsläpp och dumpning av avfall och även saneringar av förorenad mark och vatten.

Alla företag och verksamheter ska bedriva egenkontroll

Som företagare eller verksamhetsutövare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller på miljöområdet. Du ska därför skaffa dig kunskap, göra de utredningar, mätningar och undersökningar som krävs och även göra åtgärder för att hushålla med naturresurser och energi. För vissa företag krävs att de har ett så kallat egenkontrollprogram. Ett sådant kan du ta fram i samråd med oss på miljö- och byggförvaltningen.

Miljöcertifiera din verksamhet

Ett bra tips för verksamhetsutövare och företag är att miljödiplomera eller miljöcertifiera sin verksamhet. Då får man gå igenom sin verksamhet ordentligt och lägga upp ett program för ständiga miljöförbättringar. Du får också koll på vilka miljölagar som gäller din verksamhet.

Fråga oss

Du är välkommen att kontakta oss med frågor om miljöbalken och hur du ska bedriva egenkontroll i din verksamhet. Vi har telefontid vardagar klockan 10-12 utom tisdagar. Ring till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 054-17 20 00 eller skicka e-post till: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av