Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-10-19
Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.
Det gäller sträckan mellan Geijersgatan och Tryckerigatan. Sträckan kommer att vara avstängd under en längre tid.
Läs mer om Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.

Miljötillsyn

Miljöskydd och miljötillsyn handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön.

Miljöbalken är den samlade miljölagstiftningen i Sverige. Miljö- och byggförvaltningen har tillsyn över att miljöbalkens regler följs i kommunen.

Det innebär att vi kontrollerar industrier och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Kontrollen sker genom återkommande inspektioner och besiktningar där vi kontrollerar hur den miljöfarliga verksamheten sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras. Vi utreder också klagomål som gäller miljöfarlig verksamhet och hantering av kemiska produkter. Vi bevakar vid behov akuta utsläpp och dumpning av avfall och även saneringar av förorenad mark och vatten.

Alla företag och verksamheter ska bedriva egenkontroll

Som företagare eller verksamhetsutövare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller på miljöområdet. Du ska därför skaffa dig kunskap, göra de utredningar, mätningar och undersökningar som krävs och även göra åtgärder för att hushålla med naturresurser och energi. För vissa företag krävs att de har ett s.k. egenkontrollprogram. Ett sådant kan du ta fram i samråd med oss på miljö- och byggförvaltningen.

Miljöcertifiera din verksamhet

Ett bra tips för verksamhetsutövare och företag är att miljödiplomera eller miljöcertifiera sin verksamhet. Då får man gå igenom sin verksamhet ordentligt och lägga upp ett program för ständiga miljöförbättringar. Du får också koll på vilka miljölagar som gäller din verksamhet.

Fråga oss!

Du är välkommen att kontakta oss med frågor om miljöbalken och hur du ska bedriva egenkontroll i din verksamhet. Vi har telefontid vardagar klockan 10-12 utom tisdagar. Ring till kommunens växel på telefonnumer 054-17 20 00 eller skicka e-post till: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av