Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-10-19
Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.
Det gäller sträckan mellan Geijersgatan och Tryckerigatan. Sträckan kommer att vara avstängd under en längre tid.
Läs mer om Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apoteken. I Forshaga och Munkfors kommun är det miljö- och byggförvaltningen som kontrollerar att lagen följs. Här finns den information du behöver om du säljer receptfria läkemedel.

Lagstiftning

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apoteken, under förutsättning att en anmälan gjorts till Läkemedelsverket (se länk under rubriken "Gå direkt till" på denna sida). Det är kommunerna som ansvarar för den lokala kontrollen av att försäljningsställena följer lagstiftningen. Läkemedelsverket har sanktionsmöjligheter och det övergripande tillsynsansvaret.

Så går kontrollen till

Miljö- och byggförvaltningen gör oanmälda besök hos alla som säljer receptfria läkemedel. Kontrollen görs med hjälp av den checklista och vägledning som Läkemedelsverket har tagit fram. Efter besöket får företaget en rapport som sammanfattar resultatet. Vid allvarliga brister skickas ärendet vidare till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder. Alla försäljningsställen får besök regelbundet.

Kontrollavgift 

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen. Avgiften beräknas genom att multiplicera timtaxan (timavgiften) med tillsynstiden. Taxan indexuppräknas varje år. Timtaxan för år 2020 är 1 109 kr.

Tillsyn 1,5 timmar

Egenkontroll

Alla ställen som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste ha rutiner för att säkra att försäljningen följer lagen. Rutinerna ska anpassas till just ditt försäljningsställe, och ska finnas skriftligt och tillgängligt för all personal.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för:
-hur väsentliga förändringar anmäls till Läkemedelsverket
-kontroll av att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd
-mottagningskontroll
-exponering och förvaring av läkemedel
-saluhållande (obrutna förpackningar, åldersgräns, hållbarhetstid, rådgivning med mera)
-hantering av läkemedel som har reklamerats/återkallats
-dokumentation för spårbarhet och reklamationer
-utbildning av personal
-kontroll av åldersgräns
-att och hur uppgifter lämnas till Apotekens Service AB.

Mer information om rutiner och riktlinjer finns på Läkemedelsverkets vägledning för försäljning av vissa receptfria läkemedel, se länk på denna sida under rubriken "Gå direkt till".

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av