Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apoteken. I Forshaga och Munkfors kommun är det miljö- och byggförvaltningen som kontrollerar att lagen följs. Här finns den information du behöver om du säljer receptfria läkemedel.

Lagstiftning

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apoteken, under förutsättning att en anmälan gjorts till Läkemedelsverket (se länk under rubriken "Gå direkt till" på denna sida). Det är kommunerna som ansvarar för den lokala kontrollen av att försäljningsställena följer lagstiftningen. Läkemedelsverket har sanktionsmöjligheter och det övergripande tillsynsansvaret.

Så går kontrollen till

Miljö- och byggförvaltningen gör oanmälda besök hos alla som säljer receptfria läkemedel. Kontrollen görs med hjälp av den checklista och vägledning som läkemedelsverket har tagit fram. Efter besöket får företaget en rapport som sammanfattar resultatet. Vid allvarliga brister skickas ärendet vidare till läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder. Alla försäljningsställen får besök regelbundet.

Kontrollavgift 

Kommunen tar ut en årlig avgift för kontrollen. Avgiften är 1560 kr om försäljningsstället enbart säljer receptfria läkemedel. Finns tobak eller folköl till försäljning är avgiften 2340 kr och för de försäljningsställen som säljer receptfria läkemedel, folköl och tobak och är avgiften 3120 kr.

Utöver den kommunala kontrollavgiften ska alla försäljningsställen för receptfria läkemedel betala en årlig avgift till läkemedelsverket. 

Egenkontroll

Alla ställen som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste ha rutiner för att säkra att försäljningen följer lagen. Rutinerna ska anpassas till just ditt försäljningsställe, och ska finnas skriftligt och tillgängligt för all personal.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för:
-hur väsentliga förändringar anmäls till läkemedelsverket
-kontroll av att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd
-mottagningskontroll
-exponering och förvaring av läkemedel
-saluhållande (obrutna förpackningar, åldersgräns, hållbarhetstid, rådgivning med mera)
-hantering av läkemedel som har reklamerats/återkallats
-dokumentation för spårbarhet och reklamationer
-utbildning av personal
-kontroll av åldersgräns
-att och hur uppgifter lämnas till Apotekens Service AB.

Mer information om rutiner och riktlinjer finns på läkemedelsverkets vägledning för försäljning av vissa receptfria läkemedel, se länk på denna sida under rubriken "Gå direkt till".

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-04-04 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00