Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apoteken. I Forshaga och Munkfors kommun är det miljö- och byggförvaltningen som kontrollerar att lagen följs. Här finns den information du behöver om du säljer receptfria läkemedel.

Lagstiftning

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apoteken, under förutsättning att en anmälan gjorts till Läkemedelsverket (se länk under rubriken "Gå direkt till" på denna sida). Det är kommunerna som ansvarar för den lokala kontrollen av att försäljningsställena följer lagstiftningen. Läkemedelsverket har sanktionsmöjligheter och det övergripande tillsynsansvaret.

Så går kontrollen till

Miljö- och byggförvaltningen gör oanmälda besök hos alla som säljer receptfria läkemedel. Kontrollen görs med hjälp av den checklista och vägledning som Läkemedelsverket har tagit fram. Efter besöket får företaget en rapport som sammanfattar resultatet. Vid allvarliga brister skickas ärendet vidare till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder. Alla försäljningsställen får besök regelbundet.

Kontrollavgift 

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen. Avgiften beräknas genom att multiplicera timtaxan (timavgiften) med tillsynstiden. Taxan indexuppräknas varje år. Timtaxan för år 2023 är 1 220 kr.

Tillsyn 1,5 timmar.

Egenkontroll

Alla ställen som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste ha rutiner för att säkra att försäljningen följer lagen. Rutinerna ska anpassas till just ditt försäljningsställe, och ska finnas skriftligt och tillgängligt för all personal.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för:

  • hur väsentliga förändringar anmäls till Läkemedelsverket
  • kontroll av att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd
  • mottagningskontroll
  • exponering och förvaring av läkemedel
  • saluhållande (obrutna förpackningar, åldersgräns, hållbarhetstid, rådgivning med mera)
  • hantering av läkemedel som har reklamerats/återkallats
  • dokumentation för spårbarhet och reklamationer
  • utbildning av personal
  • kontroll av åldersgräns
  • att och hur uppgifter lämnas till Apotekens Service AB.

Mer information om rutiner och riktlinjer finns på Läkemedelsverkets webbplats / Receptfri handel utanför apotek.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av