Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Sanering av PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler. Det är inte ett ämne utan en grupp av mer än 200 föreningar med liknande kemisk struktur.

Regler gällande PCB

Sedan 2007 är det krav på inventering och sanering av byggnader som är byggda mellan 1956-1973. Reglerna gäller inte för en- eller tvåfamiljshus.

Sanering av fog- och golvmassor

Om det visar sig att halterna av PCB ligger över 500 ppm (500 mg/kg) krävs sanering och då ska även en handlingsplan upprättas och bifogas till inventeringen. Om halterna ligger mellan 50-500 ppm kan saneringen ske i samband med renovering eller rivning.

Sanering av fog- och golvmassor där halterna ligger över 500 ppm ska ha gjorts senast:

  • den 30 juni 2011 i byggnader uppförda/renoverade 1956-1969 (gäller inte industribyggnader). Om fog- eller golvmassan har använts inomhus får den dock tas bort senast den 30 juni 2013.
  • den 30 juni 2013 i industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973, övriga byggnader uppförda/renoverade 1970-1973 samt för fog- och golvmassa som ligger inomhus från 1956-1973.

Redovisning av inventeringsresultat/handlingsplan

I redovisningen ska resultaten av inventeringen beskrivas, hur inventeringen gått till, vilken tidsplan som finns och de åtgärder man planerar för att skilja ut och omhänderta material som innehåller PCB.

Blankett för inventering och handlingsplan finns på webbplatsen sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av