Till starsidan
Till starsidan

Upphandling och inköp

I Forshaga kommun är verksamheten för upphandling uppdelad. Den huvudsakliga försörjningen av varor och tjänster för allt löpande behov tillgodoses genom ramavtal som gäller för alla förvaltningar.

Forshaga kommun samverkar med övriga värmländska kommuner i offentlig upphandling och i framtagandet av kommunövergripande ramavtal. Vi använder även Adda (Sveriges Kommuner och Regioners nationella inköpscentral) och Kammarkollegiet (den statliga inköpssamordningen) för att teckna ramavtal.

De mer specifika behoven av varor och tjänster som inte täcks av ramavtalen är varje förvaltning själv ansvarig för att upphandla.

De kommunala bolagen är själva ansvariga för att upphandla de varor och tjänster som är nödvändiga för dess verksamhet.

Under dessa sidor finns bland annat information om pågående upphandlingar, våra avtal, nyss avslutade upphandlingar, gällande lagstiftning samt kommunens egen upphandlingspolicy och riktlinjer.

Har du frågor som rör upphandling och inköp så hör gärna av dig.

Kristian Jeppsson
Upphandlingschef  054-17 20 26
kristian.jeppsson@forshaga.se

Håkan Andersson
Upphandlare  054-17-23 27
hakan.andersson@forshaga.se

Malin Persson
Upphandlare  0554-199 72
malin.persson@kil.se

Tomas Östlund
Avtalscontroller (Forshaga)  054-17 20 12
tomas.ostlund@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-09-19