Till starsidan
Till starsidan

Hur kan du använda diariet?

Som medborgare har du rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos din kommun (offentlighetsprincipen).

Ta del av allmänna handlingar

Handlingar kan vara brev, e-post, ansökningar, utredningar, yttranden och beslut (det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter). Kommunens handlingar är offentliga eller allmänna, så fort handlingen är inkommen eller upprättad i sin slutgiltiga form. Det innebär att handlingen blir allmän först när den skickats utanför kommunen, när den färdigställts, justerats eller när ärendet som handlingen tillhör färdigställts.

En handling är däremot inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (exempelvis minnesanteckningar och utkast). Det finns också undantag i offentlighetsprincipen. En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd (hemligstämplad). Om handlingen du söker är "hemlig" har du rätt att begära sekretessprövning.

Om du vill ha en specifik handling som är daterad 2014-11-30 eller tidigare kan du vända dig till respektive nämnd. Handlingar från nämnderna nedan som är daterade 2014-12-01 och senare kan läsas direkt på webben.

Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Lärande- och arbetsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Gå direkt till

Forshaga kommuns webbdiarium är just nu stängt. Vill du ta del av en allmän handling? Kontakta oss på kommun@forshaga.se eller 054-17 20 00

Sidan uppdaterad:

2022-08-22