Till startsidan
Till startsidan

Internationellt arbete

Internationaliseringen är en drivkraft i samhällsutvecklingen och påverkar vår vardag. Det här gäller även den kommunala verksamheten.

Genom internationellt engagemang och kunskapsutbyte bidrar Forshaga kommun till en fredlig och demokratisk utveckling i världen. Vi visar andra kulturer och samhällssystem stor tolerans samt förståelse.

Vi stödjer arbetet för en långsiktig hållbar utveckling både lokalt och internationellt. Allt internationellt arbete ger kommunen, invånare och näringsliv ett mervärde. Kommunens vänortsarbete bedrivs som en del av det internationella samarbetet.

Livslångt lärande

Internationella kontakter är särskilt viktigt för barn och ungdomar, syftet är att ge förutsättningar för att barn och ungdomar i en framtid kan verka i en globaliserad värld. Kontakter och erfarenhetsutbyte med motsvarande verksamheter i andra länder, är ett viktigt inslag. Det är även angeläget att ta del av andras erfarenheter och pröva nya metoder för att stimulera det kontinuerliga livslånga lärandet i och utanför arbetslivet.

Sociala frågor

Internationella impulser är ett kraftfullt instrument i det sociala arbetet samtidigt som kommunen har stor erfarenhet och kan bidra med egna erfarenheter till andra. Vi behöver ständigt utveckla våra metoder och lära av andras erfarenheter för att ge kommuninvånarna bästa möjliga sociala omsorg.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-05-02