Till starsidan
Till starsidan
2022-06-20
Soptömning midsommar
Ni som har tömning på midsommarafton får era kärl tömda på torsdag 23/6.
Läs mer om Soptömning midsommar
2022-06-13
Del av Klarälvsbanan avstängd 15/6-28/6
Under perioden 15/6-28/6 asfalterar vi Klarälvsbanan mellan Edebyvägen och simhallen i Deje. Under arbetet är sträckan avstängd. Omledning sker via Edebyvägen. Skyltar är uppsatta. 
Läs mer om Del av Klarälvsbanan avstängd 15/6-28/6

EU-samarbete

Sverige har varit medlem i EU sedan 1994. Inträdet i EU har inneburit att en del frågor som tidigare beslutades av regering och riksdag numera beslutas i EU.

Exempel på frågor som styr oss via EU:s lagstiftning är upphandling, miljö- och livsmedelshantering och arbetstidsdirektivet, som bland annat finns att läsa om på Europeiska kommissionens webbplats. I kommunernas fall är Regionkommittén en formell och viktig remissinstans.

Gemensamma områden

Gemensamma politikområden för kommunen och EU är till exempel miljö, transporter, utbildning, arbetsmarknad, IT, sociala frågor, folkhälsa, konsumentfrågor och kultur. För att genomföra sin politik i praktiken upprättar EU särskilda program och ställer vissa medel till förfogande. Medlen syftar dels till att stimulera tillväxt och konkurrenskraft dels till att utjämna regionala skillnader och orättvisor.

Medlemskapet i EU påverkar och förändrar förutsättningarna för kommunens arbete samtidigt som möjligheten till finansiering av utvecklingsprojekt ökar.

Till stöd för sitt EU-arbete har kommunen Region Värmland.

Kommunfullmäktiges beslut påverkas av EU

Runt 60 procent av de frågor som behandlas på kommun-fullmäktiges möten påverkas direkt eller indirekt av EU-beslut. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har publicerat skriften EU-ABC för att ge en överblick över de EU-frågor som har störst betydelse för den lokala och regionala nivån i Sverige.

Kommunens kontaktperson för EU-frågor


Claes Havimäki

Kultur- och fritidschef
Telefon: 054-17 20 05
E-post: claes.havimaki@forshaga.se


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av