Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-06-07
Bevattningsförbud från 7 juni
Från och med den 7 juni är det inte tillåtet att vattna med slang eller att fylla sin pool. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.
Läs mer om Bevattningsförbud från 7 juni

EU-samarbete

Sverige har varit medlem i EU sedan 1994. Inträdet i EU har inneburit att en del frågor som tidigare beslutades av regering och riksdag numera beslutas i EU.

Exempel på frågor som styr oss via EU:s lagstiftning är upphandling, miljö- och livsmedelshantering och arbetstidsdirektivet.

De finns bl.a. att läsa om på Europeiska kommissionens webbplats. I kommunernas fall är Regionkommittén en formell och viktig remissinstans.

Gemensamma områden

Gemensamma politikområden för kommunen och EU är t.ex. miljö, transporter, utbildning, arbetsmarknad, IT, sociala frågor, folkhälsa, konsumentfrågor och kultur. För att genomföra sin politik i praktiken upprättar EU särskilda program och ställer vissa medel till förfogande. Medlen syftar dels till att stimulera tillväxt och konkurrenskraft dels till att utjämna regionala skillnader och orättvisor.

Medlemskapet i EU påverkar och förändrar förutsättningarna för kommunens arbete samtidigt som möjligheten till finansiering av utvecklingsprojekt ökar.

Till stöd för sitt EU-arbete har kommunen Region Värmland.

Kommunfullmäktiges beslut påverkas av EU

Runt 60 procent av de frågor som behandlas på kommun-fullmäktiges möten påverkas direkt eller indirekt av EU-beslut. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har publicerat skriften EU-ABC för att ge en överblick över de EU-frågor som har störst betydelse för den lokala och regionala nivån i Sverige.

Kommunens kontaktperson för EU-frågor


Claes Havimäki

Kultur- och fritidschef
Telefon: 054-17 20 05
Skicka e-post till Claes Havimäki


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av