Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Projekt

Ett flertal EU- projekt har bedrivits i Forshaga. Några av dem redovisas här.

Renet

Forshaga kommun deltog i projektet Renet(Retail Development - The Competence Network in the Baltic Sea Region). Det handlade om utveckling av handeln i kommunerna.I Karlstadsregionen ingick även Grums, Hammarö, Karlstads och Kristinehamns kommuner. Projektet pågick under åren 2005-2007.

Town-Net

Projektet genomfördes mellan 2003-2006. I projektet deltog kommunerna i Karlstadsregionen (Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums och Kil). Övriga deltagande länder var Danmark, Norge, England, Tyskland och Holland. Projektet har utvecklat samarbetet mellan kommunerna vad gäller kommunikationer, ekonomiskt samarbete och identitet. Projektet resulterade bl a i en fotoutställning, gemensam tillväxtpolicy, reseplanerare.

Rainman

Rainmankallades det projekt som social- och omsorgsförvaltningen drivit. Det handlade om stöd till daglig verksamhet i Rumäninen. Projektet på gick under 2004 och 2005.

Salmon-Tour

Projektet drevs mellan 2003-2004 och där var Forshaga kommun internationell projektledare. Projektet handlade om sportfisketurism. Det var ett InterReg IIIC-projekt med 6 deltagande länder.

Persika

Ett InterReg IIIA- projekt som drivits tillsammans med Norge. Det handlade om skolutveckling och syftade till att uppmuntra kreativitet och initiativförmåga.

Entre-projektet

Ett projekt inom EU´s Recite-program och pågick 1998-2001. Det handlade om utveckling av entreprenörer inom småföretagsamheten. Det var ett samarbete mellan Finland, Grekland, Tyskland och Värmland. I Värmland svarade länsstyrelsen för projektet, där även Universitetet, Hagfors och Munkfors kommuner ingick.

Salmon-projektet

Ett projekt inom Ecos-Ouverture-programmen. Det handlade om laxfisketurism och var ett samarbete med Asturien i Spanien och Pommern och Västpommern i Polen. Projektet pågick 2000-2001. I projektet ingick att genomföra undersökningar om fisket i Klarälven, samt att ta fram turistbroschyrer och kartor för de områden som ingår i projektet.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2020-06-04