Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-06-03
Bevattningsförbud från 2 juni
Från och med den 2 juni är det förbud att vattna med slang eller att fylla sin pool. Bevattningsförbudet gäller tills vidare. Förbudet berör inte Mölnbacka och Olsäter.
Läs mer om Bevattningsförbud från 2 juni

Kommunens kvalitet i korthet

Hur effektivt använder kommunen skattemedlen och vilka resultat leder det till?

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en kvalitetsundersökning om kommunens kvalitet. Undersökningen görs genom nedslag i enstaka frågor i många av kommunens verksamheter och har fått namnet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Under 2018 har undersökningen arbetats om och 260 kommuner har mätts i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Resultat publicerades 23 januari 2019.

Syfte med mätningen

Målet är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra. 

Hur redovisas resultatet?

Resultatet redovisas i en rapport som sammanställts av SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det går också att ta del av resultaten i Kolada, Kommun- och landstingsdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där det går att jämföra med tidigare år och med andra komuner. Efter varje fråga/påstående finns en färgad ruta, där siffran anger Forshagas resultat och färgen anger om vi är bland de 25 % bästa kommunerna i landet (grön), bland de 50 % i mitten (gul), eller bland de 25 % sämsta kommunerna i landet (röd).

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-01-13 av