Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-06-29
Vi måste fortsätta spara vatten!
Förbrukningen av dricksvattnet är fortsatt i högsta laget. Vi behöver alla hjälpas åt och använda det med försiktighet.
Läs mer om Vi måste fortsätta spara vatten!

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen arbetar med barn och ungdom till dess att de lämnar gymnasieskolan. Förvaltningen har som övergripande ansvar att ge barn och ungdom det stöd som krävs för att de ska få en heltäckande utbildning så att skolans mål enligt skollagen uppnås.

Inom förvaltningen finns förskola, familjedaghem, grundskola, grundsärskola, gymnasieansvar och skolhälsovård.

Ansvarig tjänsteman
Peter Öhlander, barn- och utbildningschef
054-17 20 85, peter.ohlander@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-05-22 av

Sidan uppdaterad:

2020-05-22