Till starsidan
Till starsidan

Förvaltningen för kommunteknik och service

Kommunteknik och service ansvarar för och sköter kommunens fastigheter, gator, parker, skogar, ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk, renhållning, återvinningscentral, lokalvård, gräsklippning, måltidsverksamhet för skola och omsorg. Ansvarig nämnd är  kommunstyrelsen. 

Kommunteknik och service

Förutom driften ansvarar förvaltningen för att planera, projektera och bygga bland annat gator, gång- och cykelvägar, ledningar för vatten och avlopp, skolor, förskolor och lekplatser.

Inom förvaltningen finns tekniker, administratörer, lokalvårdare, parkarbetare, kockar, rörläggare, fastighetsskötare, maskinister, elektriker, lastbilschaufförer, röjare och värmetekniker. Totalt är det cirka 90 personer.

De viktigaste uppgifterna för kommunteknik och service är att förse invånarna med rent och säkert dricksvatten och att rena avloppsvattnet.

Ansvarig tjänsteman
Morgan Häggbom, teknisk chef
054-17 20 33, morgan.haggbom@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-06-02