Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Förvaltningen för kommunteknik och service

Kommunteknik och service ansvarar för och sköter kommunens fastigheter, gator, parker, skogar, ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk, renhållning, återvinningscentral, lokalvård, gräsklippning, måltidsverksamhet för skola och omsorg, växel, reception och simhall. Ansvarig nämnd är  kommunstyrelsen. 

Kommunteknik och service

Förutom driften ansvarar förvaltningen för att planera, projektera och bygga bland annat gator, gång- och cykelvägar, ledningar för vatten och avlopp, skolor, förskolor och lekplatser.

Inom förvaltningen finns tekniker, receptionister, administratör, lokalvårdare, kockar, parkarbetare, rörläggare, fastighetsskötare, maskinister, elektriker, lastbilschaufförer, röjare, värmetekniker, kommunikatör och badmästare. Totalt är det cirka 90 personer.

Viktiga uppgifter för kommunteknik och service är att förse invånarna med rent och säkert dricksvatten samt att rena avloppsvattnet.

Ansvarig tjänsteman
Morgan Häggbom, teknisk chef
054-17 20 33, morgan.haggbom@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2020-11-23