Till starsidan
Till starsidan

Kommunledningsstab

Kommunledningsstaben ansvarar bland annat för övergripande planeringsfrågor, kommunens penninghantering, personalpolitik och löner. Förvaltningen är organiserad under kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontor

Ansvaret för övergripande planeringsfrågor direkt för kommunledningen, kommunalråd och kommunstyrelsen ligger på kommunledningskontoret. Där ingår ärendeberedning, sekreterarskap och beslutsexpediering för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunalrätt, internationella samarbeten, EU-projekt, mark - och fastighetsfrågor, kommunikation, näringsliv, arkiv, kollektivtrafik är andra viktiga frågor som kommunledningskontoret ansvarar för. I kommunledningskontoret arbetar förutom kommunchef 10 personer.

Ansvarig tjänsteman
Lennart Ljungemo, administrativ chef
054-17 20 81, lennart.ljungemo@forshaga.se

Kultur- och fritidsenheten

Enhetens verksamhet vänder sig till alla åldrar och består av allmänkultur, bibliotek, kulturskola, studieförbund, föreningsstöd, träffpunkter, folkhälsoarbete och internationella kontakter.

Enheten har strategin "Forshaga - en attraktiv kommun" som utgångspunkt i arbetet. 

Ansvarig tjänsteman
Claes Havimäki, enhetschef kultur och fritid
054-17 23 25, claes.havimaki@forshaga.se

 

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret är ett serviceorgan för förtroendevalda, kommunens förvaltningar och allmänheten i alla frågor som rör kommunens ekonomi. Ekonomikontoret ansvarar för kommunens totala penninghantering, in- och utbetalningar, placering av överlikviditet och upptagande av lån. Bokföring, fakturering, budget, årsredovisning, ekonomiska utredningar av olika slag samt allt övrigt som har med pengar att göra handläggs också inom ekonomikontoret. Sakkunnig i inköpsfrågor finns inom Ekonomikontoret.

Ansvarig tjänsteman
Lena Backlund, ekonomichef
054-17 20 24, lena.backlund@forshaga.se


Personalkontoret

Personalkontoret jobbar för att kommunen har gemensam personal- och lönepolitik, gemensamma riktlinjer för arbetsmiljö och rehabilitering samt verkar för ett aktivt jämställdhetsarbete. Tolkning och tillämpning av de lagar och avtal som gäller görs av personalkontoret. Utbetalning av lön, upprättelse av underlag för pensionsberäkningar och försäkringar är personalkontorets ansvar.

Ansvarig tjänsteman 
Jessica Rydström, personalchef
054-17 20 20, jessica.rydstrom@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-05-24