Till startsidan
Till startsidan

Hur fungerar en kommun?

Forshaga kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i vår kommun. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att vi som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen. Politikerna i kommunen kallas även för förtroendevalda.

Politisk ledning

Den politiska ledningen i Forshaga kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Forshaga kommun har sex politiska nämnder förutom kommunstyrelsen, som i sin tur ansvarar för åtta förvaltningar. Vi ingår också som en del i tre nämnder som har annan värdkommun (Drift- och servicenämnd och Krisledningsnämnd - Karlstads kommun, och Samverkansnämnd -Kils kommun). I förvaltningarna arbetar tjänstemän. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-02-27