Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-01-15
Edebybron avstängd 15-17 januari
Från och med lunchtid fredag 15 januari kommer bron över Klarälven vid Edeby att stängas av. Preliminärt gäller detta till och med söndag 17 januari. Avstängningen är en säkerhetsåtgärd under arbetet med att försöka lösa upp den ispropp som bildats i älven. För att göra detta kommer vi att gräva i isen med hjälp av grävmaskin som står på pontoner. Isproppen är cirka 700 meter lång men inte lika tjock hela sträckan. Arbetet kommer att pågå dygnet runt.  
Läs mer om Edebybron avstängd 15-17 januari

Näringslivsråd

Näringslivsrådet i Forshaga kommun består av företagare och representanter från kommunen.

Näringslivsrådets roll

Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där alla företagare kan vara med och påverka Forshaga kommuns utveckling. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat.

Näringslivsrådets medlemmar

Näringslivsrådets medlemmar tillsätts varje mandatperioden. Kommunen samlar in nomineringar som tas till Kommunstyrelsens arbetsutskott där de bereds inför Kommunstyrelsen som beslutar storleken på rådet och vilka kandidater som blir Näringslivsrådets medlemmar för den kommande perioden.

Ge inspel till medlemmarna

Det gör medlemmarna genom att hålla en kontinuerlig dialog mellan kommunens företag, politiker och tjänstemän.

Har du någon fråga eller fundering som borde tas upp i Näringslivsrådet. Tveka inte att ta kontakt med någon av medlemmarna. 

Medlemmar 2020

Ordförande: Göran Adrian(C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Representant: Thomas Nilsson(M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Sammankallade: Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare

Övriga medlemmar:

Ira Ljungberg - Cutiepie Beauty

Kim Kessler - Svealandskliniken

Cicci Wik - Cvea Media AB

Calle Boman - Slagverkskompaniet

Lars Ove Byström - Hedegårdens köttproduktion

Anna Skinnargård - Hudvårdssalongen

Johan Frödin - Forshaga Rör-Bröderna Frödin

Michael Johansson - Plåt och Takspecialisten

Håkan Engmalm - Deje Vandrarhem

Målsättning

  • Skapa "vi-känsla"
  • En kanal för informationsspridning
  • Öka dialogen mellan näringslivet och kommunen

Företagarens uppdrag

  • Sprida information till andra företagare
  • Delge synpunkter från andra företagare till Forshaga kommunen
  • Representera andra företagare i frågeställningar från Forshaga kommun

Kommunens uppdrag

  • Sprida information
  • Lyssna på synpunkter från företagarrepresentanterna
  • Bereda frågeställningar till Näringslivsrådet 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2020-11-24