Till startsidan
Till startsidan

Kommundirektörsnätverket

Samtliga kommuner i Värmland har genom avtal beslutat att kommunernas högsta tjänstepersoner ska samverka inom ett gemensamt nätverk, kommundirektörsnätverket.

I kommundirektörsnätverket ingår respektive kommunchef eller kommundirektör för länets 16 kommuner. Dessutom ingår biträdande kommundirektör i Karlstads kommun samt biträdande kommundirektör i Torsby kommun. Totalt omfattar nätverket 18 direktörer.Kommundirektörsnätverket har ett nära samarbete med Region Värmland genom Värmlandsrådet och tillsammans med regiondirektör, biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören bildar dom Värmlandrådets arbetsgrupp.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av