Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Årsredovisning

Kommunen är enligt lag skyldig att fortlöpande föra räkenskaper över de medel den förvaltar. De ska efter årets slut sammanställas i en årsredovisning.

I en årsredovisningen beskrivs det gångna årets verksamhet och ekonomi. Syftet med årsredovisningen är att ge medborgare, politiker och andra intresserade en bild av hur kommunens ekonomin utvecklats under året. Den ger också svar på hur det resultatet blev i förhållande till budgeten som togs innan årets början. Årsredovisningen visar vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat.

Årsredovisningen består till en del av en siffermässig uppställning av årets intäkter och kostnader, tillgångar och skulder inkl kommentarer och noter till dessa. Den andra delen består av förvaltningsberättelser som i ord beskriver och kommenterar den verksamhet som bedrivits under året.

Bläddra i årsredovisningenPDF som pdf-dokument.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2020-04-28