Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet.

Mer om mänskliga rättigheter på regeringens webbplats.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-01-13 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00