Till starsidan
Till starsidan
2022-11-08
Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50
Trafikverket ska byta två vägtrummor på väg 734 strax norr om bron över till Östra Deje. En bit av vägen kommer då att vara helt avstängd mellan den 14/11-16/12.
Läs mer om Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50

Deklaration för stark demokrati

Vi vill värna alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Därför har vi skrivit under Deklaration för stark demokrati.

Deklaration för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Inom ramen för Deklaration för en stark demokrati har Forshaga kommun åtagit sig att gemensamt med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet

  • sträva efter att alla i Värmland kommer till tals, oavsett vem man är och var man lever
  • arbeta för att fler vill delta aktivt och stå upp för demokratin, med särskilt fokus på unga och utrikesfödda samt
  • bidra till ett samtalsklimat och en tillitsfull kultur som kännetecknas av öppenhet, medmänsklighet och respekt för andra människor.

Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati har Forshaga kommun åtagit sig att verka för en stark, dynamisk och relevant demokrati i Värmland, bland annat genom följande:

  • Inleda en fördjupad samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vill att fler ska bli lyssnade till och känna delaktighet i det demokratiska systemet. Genom en fördjupad samverkan bidrar vi till ett systematiskt arbete och kan dra nytta av varandras erfarenheter, arenor och perspektiv.
  • Vara drivande i arbetet för att skapa ett offentligt samtal, i nära dialog och genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer och enskilda. Samtal och aktiviteter ska genomföras i bred samverkan och arrangeras på olika platser, digitalt såväl som fysiskt där så är möjligt.
  • I samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomföra en gemensam Demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022. Syftet med Demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.
  • Att på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler och ha koppling till exempelvis skola och föreningsliv.
  • I all vår verksamhet och i alla våra uppdrag antar vi ett rättighetsperspektiv med stöd i vår värdegrund. Vi har påbörjat införande av MR i styrning och ledning, vilket innebär fokus på ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån principerna bakom mänskliga rättigheter. Genom att underteckna deklarationen tydliggörs Forshaga kommuns ambition att värna de mänskliga rättigheterna.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av