Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Demokrativeckan 2021

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021, och i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomför Forshaga en gemensam Demokrativecka. Den infaller 20-26 september, ett år före de allmänna valen 2022.

Syftet med Demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.

Utgångspunkt för demokratisatsningen

  • Sträva efter att alla i Värmland kommer till tals, oavsett vem man är och var man lever.
  • Arbeta för att fler vill delta aktivt och stå upp för demokratin, med särskilt fokus på unga och utrikesfödda.
  • Bidra till ett samtalsklimat och en tillitsfull kultur som kännetecknas av öppenhet, medmänsklighet och respekt för andra människor.

Aktiviteteter under Demokrativeckan

Under vecka 38 kommer ett antal aktiviteter genomföras i länet och i vår kommun, exempelvis:

  • Biblioteken i Forshaga och Deje erbjuder invånarna lån av kortlekar för demokratisamtal
  • Biblioteken i Forshaga och Deje tipsar om böcker om demokrati och mänskliga rättigheter
  • Skolelever åk 6 ser en teaterföreställning om utsatthet, drömmar och systerskap
  • Demokratisamtal mellan grundskoleelever och kommunalråd
  • Digitala företagsbesök med demokrati-tema
  • Digital bokcirkel Pennskaftet, arrangeras av Bibliotek Värmland via Forshaga kommun

Läs mer om vad som händer i Värmland under vecka 38 på demokrativarmland.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av