Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-10-19
Forsatta problem med trygghetslarmen
De störningar på trygghetslarm som vi haft under förra veckan har fortsatt. Problemet ligger i en fördröjning av larmen. Leverantören arbetar för att lösa problemet. Vid akuta fall kontakta SOS Alarm på 112.
Läs mer om Forsatta problem med trygghetslarmen

Tillgänglighet

Tillgänglighet beskriver hur något som används, en lokal eller en verksamhet, fungerar för den som använder den. Allmänna platser och lokaler ska vara tillgängliga för alla.

I Forshaga ska alla kunna delta i samhällslivet fullt ut. Därför behöver vi redan när verksamheter planeras ta hänsyn till att människor är olika och att vi har olika behov. Ett mer tillgängligt samhälle underlättar för alla.

Hinder i din närmiljö

Allmänna platser och lokaler är platser där allmänheten har tillträde t.ex. gator, torg, parker, badplatser, sjukhus, vårdcentraler, skolor, samlingslokaler med mera.

Om du stöter på hinder i din närmiljö kan du anmäla detta till miljö- och byggnämnden.

Du kan läsa mer  om hinder i din närmiljö på Boverkets webbplats.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-07-13 av