Till starsidan
Till starsidan
2022-11-08
Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50
Trafikverket ska byta två vägtrummor på väg 734 strax norr om bron över till Östra Deje. En bit av vägen kommer då att vara helt avstängd mellan den 14/11-16/12.
Läs mer om Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50

Ställa frågor

Om du har en fråga som handlar om politiska beslut eller på annat sätt är kopplat till kommun och politik kan du vända dig till någon av följande tjänstemän:

Cornelia Lundgren, kommunsekreterare
Politiska beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige och kommunövergripande frågor.

Telefon: 054-17 20 08, e-post: cornelia.lundgren@forshaga.se

Sallie Lundh, arkivarie
Arkiv- och forskningsfrågor.

Telefon: 072-468 29 71, e-post: sallie.lundh@forshaga.se

Jenni Rosell Hallerstedt, förvaltningshandläggare
Politiska beslut samt andra frågor som rör Barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Telefon: 054-17 20 84, e-post: jenni.rosell-hallerstedt@forshaga.se

Helen Sander, nämndssekreterare 
Politiska beslut samt andra frågor som rör Lärande- och arbetsnämndens verksamhet.

Telefon 054-17 21 40, e-post: helen.sander@forshaga.se

Lindha Rothén, förvaltningssekreterare
Politiska beslut samt andra frågor som rör Miljö- och byggnämndens verksamhet.

Telefon: 054-17 20 35, e-post: lindha.rothen@forshaga.se

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, förvaltningsekreterare
Politiska beslut samt andra frågor som rör Vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

Telefon: 054-17 20 52, e-post: sangrid.zedtwitz@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-08-23