Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-07-10
Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.
Förbrukningen av dricksvattnet är fortfarande på relativt hög nivå men eftersom den är stabil väljer vi att släppa på bevattningsförbudet från och med fredag 10 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med stor försiktighet även i fortsättningen. Märker vi att förbrukningen återigen ökar för mycket kan vi bli tvungna att återinföra förbudet.
Läs mer om Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.

Redovisning av synpunkter

Här redovisar vi synpunkter som vi fått in senaste året.

Synpunkter 2019

Totalt inkom 237 synpunkter under året, vilket är ungefär detsamma som under 2018. Synpunkterna handlade till största delen om klagomål och flest synpunkter skickades till kommunteknik och service. 

Det kom in fler förslag och mer beröm än under föregående år, och mindre under kategorin övrigt. Fördelningen per förvaltning ser ungefär ut som föregående år (något färre till kommunteknik och service och lärande och arbete, och något fler till övrig verksamhet).Totalt inkom 237 synpunkter under året. Synpunkterna handlade till största delen om klagomål och flest synpunkter skickades till kommunteknik och service. 


Synpunkter per kategori 2019


Kategori

Antal

Missnöje

95 (99)

Förslag

76 (61)

Övrigt

53 (74)

Beröm

13 (5)

TOTALT

237 (239)

Synpunkter för 2018 inom parantes 

Synpunkter per förvaltning 2019


Förvaltning

Antal

Kommunteknik och service

111 (120)

Övrigt/vet ej

54 (41)

Miljö och bygg

43 (41)

Barn och utbildning

20 (24)

Lärande och arbete

5 (9)

Vård och omsorg

4 (4)

TOTALT

237 (239)

Synpunkter för 2018 inom parantes

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-01-14 av

Sidan uppdaterad:

2020-01-14