Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Redovisning av synpunkter

Här redovisar vi synpunkter som vi fått in senaste året.

Synpunkter 2020

Totalt inkom 208 synpunkter under året, vilket är något färre än under tidigare år. Synpunkterna var jämt fördelade mellan förslag och klagomål och flest synpunkter skickades till kommunteknik och service. 

Synpunkter per kategori 2020


Kategori

Antal

Missnöje

74 (95)

Förslag

74 (76)

Övrigt

51 (53)

Beröm

9 (13)

TOTALT

208 (237)

Synpunkter för 2019 inom parantes 

Synpunkter per förvaltning 2020


Förvaltning

Antal

Kommunteknik och service

99 (111)

Miljö och bygg

39 (43)

Övrigt/vet ej

30 (54)

Barn och utbildning

18 (20)

Vård och omsorg

14 (4)

Lärande och arbete

8 (5)

TOTALT

208 (237)

Synpunkter för 2019 inom parantes

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-08-03