Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Angrepp av granbarkborre leder till avverkning

På grund av massivt angrepp av granbarkborre har granskog i ett område i Deje avverkats av Stora Enso.

När trädbestånd är hårt drabbade av granbarkborre behöver de avverkas för att hindra spridning. Nyangripna granar måste transporteras ut ur skogen så snart som möjligt så att de inte skapar en yngelplats för granbarkborren. Risken är annars att fler träd angrips när barkborren börjar svärma under senvåren och sommaren.

Kontakt

Har du frågor kring avverkningen, kontakta Marco Boudreau, planeringsledare på Stora Enso, e-post: marco.boudreau@Storaenso.com

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2019-06-12

Skogsavverkning

Sidan uppdaterad:

2019-11-13

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00