Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Bekämpning av översvämningsmygg

Forshaga kommun har nu skrivit avtal med Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) kring bekämpning av översvämningsmygg.

Forshaga kommuns arbete med förberedelserna inför en bekämpningsansökan är beroende av stöd från Länsstyrelsen i Värmland och externa resurser. Vi har nu upphandlat en tjänst för att förbereda inför bekämpning av översvämningsmygg. Avtal har slutits med NEDAB kring ett samarbete, där Sverigeexpertis med forskare Jan Lundström och Martina Schaeffer som har mångårig erfarenhet på området finns. Avtalet innehåller en helhetslösning för att säkra insamling av data för att kunna ta fram de underlag som en ansökan om bekämpning kräver. NEDAB kommer också att informera om arbetet och svara på invånarnas frågor.

Arbete på längre sikt

Forshaga kommun har som målsättning att bekämpa inför säsongen 2020. Vi vill också uppnå en långsiktig samverkan med extern expertis och även åstadkomma ett mer omfattande samarbete mellan drabbade områden i landet och att staten tar ett övergripande nationellt ansvar. Kommunen vill utöver detta ha en fortsatt dialog med Länsstyrelsen och Fortum om möjligheter att minska fluktuationer i vattenflöden.

Med begreppet bekämpning av översvämningsmygg avser Forshaga kommun sådana åtgärder som krävs för att undvika ett akut läge som innebär stora problem med stickmygg i samspelet mellan människor, djur och en hållbar miljö. Det innefattar inte älv- och slyröjning, dikning, tuvfräsning och att ställa ut gasolfällor.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2019-03-11

Sidan uppdaterad:

2019-03-11