Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

En vecka fri från våld

Vecka 48 är det den nationalla temaveckan En vecka fri från våld. Vi vill belysa det viktiga förebyggande arbete som pågår gällande mäns våld mot kvinnor. Det gör vi genom att arrangera en rad aktiviteter inom ämnet.

Stora pojkar gråter också, föreläsning med Kristina Henkel

Kristina Henkel från OLIKA ger föreläsningen ”Stora pojkar gråter också”. öreläsningen handlar om jämställdhet och hur man kan stärka alla barn med självkänsla och trygghet istället för konflikter och bråk.
Måndag den 25 november, klockan 17, Forshaga Folkets hus

Stötta manligt företagande, fotoutställning, Genusfotografen

Under veckan hålls Genusfotografens utställning Stötta manligt företagande på torget i Forshaga lärcenter.

Workshop för föreningar, tryggt idrottande för barn och unga

Föreningslivet har bjudits in till Workshop om tryggt idrottande för barn och unga. Från och med den 1 januari 2020 skall alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet kontrollera registerutdrag för vuxna som jobbar med barn och unga. Detta är en förebyggande åtgärd för att öka tryggheten i en förening.
Onsdag den 27 november, klockan 18-20, Forshaga lärcenter

Öka din egen kunskap

Biblioteken i Forshaga och Deje uppmärksammar veckan genom skyltning av böcker och material i sina lokaler.


Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete. Att förebygga mäns våld mot kvinnor, det vill säga att förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas, är den huvudsakliga utgångspunkten för strategin. Detta innebär att bakomliggande orsaker till mäns våld, och möjligheterna att undvika eller bryta våldet, bör beaktas i alla insatser inom strategin.

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2019-11-14

Sidan uppdaterad:

2019-12-30