Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Gång- och cykelväg till Skivtjärn

Nu bygger vi 800 meter cykelväg till badplatserna vid Skivtjärn och och Visten. Projektet är till häften finansierat via bidrag från staten.

Trafiksäkerhetsprojekt

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bygger vi en gång- och cykelväg längs Dömlevägen. Den nya gång- och cykelvägen börjar vid Dömlekorset efter tunneln under väg 62 och tar vid där den befintliga cykelvägen slutar. Den sträcker sig först genom skogen för att sedan gå över vägen efter Deje Trä och fortsätta förbi Activum. Gång- och cykelvägen mynnar ut på grusvägen där man sedan kan cykla och gå mot Skivtjärn eller Arnäs.

Projektkostnad

Den totala kostnaden beräknas till 2,7 miljoner kronor. Hälften får kommunen som bidrag från staten (Trafikverket) vilket innebär att kommunens kostnad är cirka 1 362 000 kronor.

Tidplan

Byggnationen börjar under sommaren och cykel - och gångvägen beräknas vara färdig sent i höst.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2019-07-05

Sidan uppdaterad:

2019-07-05

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00