Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Om senaste tidens vattenbrist i kommunen

Orsaken till senaste tidens vattenbrist var två saker som råkade sammanfalla på ett olyckligt sätt: underhållsarbete i vattenverket och fel i leveransen av vatten ut i samhället. Här är förklaringen.

Underhållsarbete i vattenverket

I vattenverket finns flera olika typer av filter. Veckan innan händelsen rengjorde vi några av dem – ett normalt underhållsarbete. När vi rengör just dessa kan vi inte samtidigt producera vatten fullt ut och nivån i vattentornet sjönk. I samma veva upptäckte vi att nivån i tornet sjönk mer än det borde. Därför gick vi måndag den 4 november ut med uppmaning till abonnenter att spara vatten.
Det var alltså mycket mindre vatten än normalt i vattentornet när nästa händelse inträffade.

Fel i vattenleverans

Fredag 8 november började vi misstänka att något annat var fel med det utgående vattnet. Produktionen var normal men bara en mindre mängd vatten kom ut i samhället. Det innebar att stor del av det vatten abonnenterna använde kom från tornet och nivån sjönk allt snabbare.
Vi felsökte systematiskt från lördag morgon och hittade felet senare på förmiddagen. Felet var att filter efter äldre reningsprocess var igensatta. Filtren var inte bortmonterade då det inte ansågs nödvändigt eftersom det är en typ av filter som inte ska bytas – det rena vattnet skulle bara rinna igenom. Under åren har filtren blivit igensatta av fint slam som funnits kvar i anläggningen. Till slut gjorde det att vattnet inte rann igenom filtren som det borde och läget blev akut.
Med start på lördag eftermiddag rensade vi filtren och sög bort allt slammet. Vid 20.30-tiden kunde vi börja fylla upp nivån i lågreservoaren i vattenverket som pumpar ut vatten på nätet och till vattentornet.

Kokningsrekommendation

När ledningsnätet varit tomt, eller det funnits risk att det varit tomt, måste vi utfärda rekommendation att koka vatten till dryck. De allra flesta hade vatten hela tiden även om trycket var sämre men vi kunde inte veta helt säkert att så var fallet. Därför gick vi i enlighet med vår rutin ut med uppmaning att koka vattnet.
Risken för att förorenat vatten skulle kommit in i systemet var minimal men som ytterligare en säkerhet tillsatte vi klor i det renade vattnet.
Under söndagen tog vi prover på vattnet och fick de sista provsvaren tisdag 12 november. Provsvaren visade att vattnet var bra och vi kunde häva rekommendationen att koka. Samtidigt tog vi bort kloret.

Läget fredag 15 november

Vattenproduktion och leverans ut i nät och reservoarer fungerar normalt. Vattentornet beräknas vara fullt natten till lördag.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2019-11-15

Sidan uppdaterad:

2019-11-15