Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Äldreomsorgslyftet -satsning på utbildning inom äldrevården

Nu under augusti startade vi vår satsning på att utbilda fler inom äldrevården i Forshaga kommun. Satsningen går ut på att anställda inom äldreomsorgen erbjuds utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde studerar och är frånvarande från arbetet. Totalt omfattar satsningen 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Delen som går till Forshaga kommun ger 12 utbildningsplatser!

Vård och omsorgsförvaltningen bedriver satsningen i samarbete med vårt lokala vård- och omsorgscollege. Samarbetet skapar en möjlighet att effektivisera processen och målet är att få ut så många medarbetare i utbildning som möjligt. Medarbetare med erfarenhet i yrket har även möjlighet att validera sina kunskaper vilket görs enligt valideringsprogrammet av Vård- och omsorgscollege.

Syftet med satsningen är att kompetens höja vår personal och säkerställa att våra brukare får en god och säker vård och omsorg.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Äldreomsorgslyftet, utbildning för personal inom äldrevården

Sidan uppdaterad:

2020-08-28